Sidevisninger i alt

tirsdag den 9. august 2011

5 råd til adoptivforældre fra psykolog og adoptivfar: Niels Peter Rygaard

Mød Niels Peter Rygaard: Manden, der blev indstillet til Benny Andersen Prisen 2011 for sit globale arbejde for forældreløse børn mellem 0 og 3 år. Allerede i næste uge får du et personligt interview med denne særdeles spændende ildsjæl. Som du kan se her, kommer det til at handle om tilknytningsforstyrrelser og arbejdet for at begrænse dem.
 Da jeg her i juli begyndte at snuse til Niels Peter Rygaards arbejde, blev jeg fyldt op med en blanding af respekt og taknemmelighed. Tror pokker, at han blev indstillet til Benny Andersen - prisen 2011 for sit nationale og internationale arbejde med børn anbragt uden for hjemmet. Jeg har til min glæde fået lov at interviewe Niels Peter Rygaard til AdoptionsBloggen, så i næste uge kan du læse hans passionerede svar på følgende spørgsmål:
1.       Hvorfor gør du alt det, du gør?
2.       Hvad er dine 2 vigtigste erfaringer ind til sommeren 2011 omkring tidligt følelsesmæssigt skadede adopterede børn?
3.       Og allerbedst: Hvad er dine 5 bedste professionelle råd til adoptanter med tidligt følelsesmæssigt skadede børn?
Tilknytningsforstyrrelser og arbejdet for at begrænse dem
Niels Peter Rygaard er adoptivfar, uddannet psykolog og forfatter til adskillige udgivelser om tidligt følelsesmæssigt skadede børn, herunder børn med tilknytningsforstyrrelser. Flere af hans udgivelser forholder sig direkte til det adopterede barn på en meget klar og konstruktiv måde for den travle læser.
Hans globale arbejde kommer bl.a. til udtryk i projektet Fairstart Training: Et gratis internetbaseret uddannelsesprogram for arbejdsgrupper og enkeltpersoner, der står for plejen af helt små uden forældrekontakt. Det praktiske uddannelsesprogram hviler på grundigt feltarbejde, og her kan du læse konklusionen på feltarbejdet, som samtidigt er årsagen bag Fairstart Training, hvor de involverede ikke er deltagere, men med-udviklere.
90.000 europæiske børn, der er yngre end 3 år, er i offentlig varetægt på institutioner eller i pleje. De hører til i højrisiko-gruppen.  De har muligvis levende forældre, men deres forældre er konfronteret med fattigdom, migration, euforiserende midler og er ude af stand til at tage sig af dem.
Som EU borgere må vi give disse børn basale rettigheder: God professionel pleje og gode menneskelige relationer, en sikker base og mulighederne for at lære basale sociale og følelsesmæssige færdigheder.
De bedste plejeresultater (hjerneudvikling, sociale funktioner, senere skole og uddannelse) gives, hvis man forbedrer den praktiske pleje for små børn – fra fødslen og frem til de 3 år. (kilde: http://www.fairstart.net/training/)
Bliv klogere
Du får mere at vide om Rygaards arbejde blandt forældreløse børn i verden i næste uge. Men er du allerede nu interesseret, så kan du blandt andet finde hans håndbog om tilknytningsforstyrrelser, også hos adoptivbørn på http://www.tilknytningsforstyrrelse.dk/main_dk.php
Vil du starte med en artikel, kan du læse hans artikel fra medlemsbladet fra Adoption og Samfund: http://www.adoption.dk/bladet/2000/00okt_14.HTM eller http://www.tilknytningsforstyrrelse.dk/main_dk.php, hvor det handler specifikt om adoptivbørn på side 5.

2 kommentarer: