Sidevisninger i alt

onsdag den 21. december 2011

Anmeldelse: "Adopterede børn med omsorgssvigt" af Charlotte Broberg

Charlotte Broberg udkom her i slutningen af 2011 med en bog på 132 sider, der samtidigt er et monument over den viden, hun gerne selv ville have haft i samlet form, da hun blev adoptivmor for flere år siden. Bogen er blevet til gennem samarbejde med forskellige fagfolk og i kraft af egne og andre adoptivforældres erfaringer, mens hun siden 1998 har arbejdet med neurorehabilitering på Rigshospitalet.

Her får du mit personlige indtryk af bogen med ønsket om en glædelig jul til dig og dine.


En letvægter i format, men ikke i indhold
Som gammel akadmikernørd er det første jeg undersøger, at bogen er veldokumenteret. Det er den. De forskellige afsnit er krydret med henvisninger til relevante fagfolk, og nogle afsnit er decideret godkendt af andre professionelle med navns nævnelse. Desuden er bogen afsluttet med en litteraturliste, der er nuanceret - ikke mindst bogens begrænsede størrelse taget i betragtning.

Og lad os bare tage bogens format med det samme. Trods det informationsrige indhold, har vi her en letvægtig håndbog, som er let at have med i tasken for en travl forælder, der som jeg gerne vil læse lidt i dagens vente- og transportpauser.
Samtidigt var størrelsen på bogen en fordel, den dag jeg viste den til mit barns 0.klasselærerinde. Bogen ser nemlig tilpas overkommelig ud til at hun øjeblikkeligt spurgte, om hun måtte låne den, og en uge efter var den læst og kommenteret. Behøver jeg at nævne, hvilken lettelse det har været, at den kære kvinde i samme hug besluttede at indvie SFO-personalet i et par tricks, købe bogen til skolen OG indrette en lille hule, hvor min datter kan søge ro, når hun bliver socialt stresset?

Tidligt omsorgssvigt og de spor det skaber
Bogens første del gennemgår på en let forståelig måde og på ganske få sider, hvad der sker i hjernen på et barn, der oplever omsorgssvigt i en tidlig alder. Hermed får vi indsigt i, hvilke spor fra det tidlige omsorgssvigt vi som voksne kan møde hos mange adopterede børn, idet disse spor kan påvirke barnets sociale adfærd, barnets sprog, indlæringsevne og evne til at reagere på de sanseindtryk, barnet får.

Samtidig får vi en præcis definition af, hvad der ligger i det lidt dramatiske prædikat "tidligt omsorgssvigtet", og vi får gennem flere kapitler viden om og helt konkrete råd til, hvordan samarbejdet mellem adoptivfamilie og institution/skole med fordel kan foregå via kommunikation og små konkrete handlinger.

En generøst bidrag, der varetager læserens behov
Kapitlerne er præget af Charlotte Brobergs egne illustrationer, hvilket giver bogen et personligt præg, fordi man som læser mærker, at her er det ikke kun en fagperson, der ved noget. Det er også en adoptivmor, der har følelsesmæssige grunde til at indhente og formidle netop denne faglige viden.

Det bedste ord, jeg kan finde om formidlingsstilen er serviceminded. For læserens behov er i den grad sat i fokus både i kraft af de enkle forklaringer på kompleks fagviden og i kraft af stikordsregisteret, der gør det let at slå op i bogen. Men også i kraft af kapitel 6, hvor muligheder er listet op for yderligere hjælp i forbindelse med tidligt omsorgssvigt hos adopterede børn, og i kraft af de MANGE, mange eksempler på konkrete løsningsforslag til svære hverdagssituationer.

Flere af hjælpeforslagene er sat op i små skemaer eller illustreret som tegninger, og de kan øjeblikkeligt overføres til læserens egen hverdag . Den form for hands-on-viden eeelsker jeg, ikke mindst den slags, hvor jeg kan plukke blandt ideerne efter behov eller smide et skema i kopimaskinen til den veninde, der også har et barn, som efterlyser fastere rammer i hverdagen, større forudsigelighed eller klarere kommunikation til andre i den nære omverden.

Er der noget, jeg kunne savne...
...i Brobergs informations- og idérige lille håndbog, så skal vi hen på side 33. Her opstilles de fire kategorier af tilknytningsmønstre, som Broberg krediterer psykolog Niels Peter Rygård for. Her opridses nemlig "det desorganiserede/desorienterede mønster", hvilket slutter af med kendetegnet "I puberteten (er der, red.) risiko for misbrug og kriminalitet".

Puh! Risikoen som mange forælder frygter på næsten lige linje med byldepesten selv. Denne fjerde kategori af tilknytningsmønstre kunne jeg godt tænke mig at have fået uddybet, da der samtidigt står, at dette tilknytningsmønster er svært at ændre. For den forælder, der genkender sit barn i denne kategori, må der opstå stor foruroligelse, og her må det føles påtrængende at (indhente recept på nervepiller eller) få fat i Rygårds bog fra 2010, som Broberg også henviser til. Samtidig skal vi som læser selvfølgelig huske på, at virkeligheden altid er mere nuanceret end de kategorier vi forsøger at inddele den i. Vi kan som forældre opleve, at vores barn har træk fra flere af de 4 tilknytningsmønstre på én gang uden af den grund at være forudbestemt til misbrug og pubertet.

Personligt føler jeg, at jeg har fået tilsendt en bog, der skal læses ad flere omgange. Ikke fordi den ikke røg ind første gang. Men fordi den røg så effektivt ind, at jeg ikke vil risikere at glemme de mange håndsrækninger, der ligger i bogen. På den måde oplever jeg, at Broberg har givet en generøst bidrag til forældre som jeg, der har stort behov for at forstå og dedikeret vilje til altid at søge de bedste rammer for mit barn, men samtidigt begrænset tid til at begrave mig i detaljeret specialviden. Med "Adopterede børn med tidligt omsorgssvigt" har jeg fået en forståelsesmæssig boullionterning:

En masse brugbar kraft i et ganske lille format.

Håndbogens størrelse er en fordel, der gør den værd at tjekke ud. Dens indhold er det, der gør den værd at have i hjemmets, institutionens og skolens reol.

__________________________________________________________________

Bogen kan købes til 188 kr. på adoptionsverden.dk, eller

du kan vinde den her på AdoptionsBloggen
i signeret udgave før den 30.december

Kort fortalt skal du blot skrive til mig fra kontaktformularen, hvorfor netop du skal vinde bogen til dig selv eller sit barns institution/skole. Vinderen offentliggøres her på AdoptionsBloggen og får desuden direkte besked via mail. Tak til alle jer, der allerede har skrevet.

Mange julehilsner
Trine Brix

Ingen kommentarer:

Send en kommentar