Sidevisninger i alt

fredag den 17. februar 2012

14.3 kl. 19 i Mønstrings Hus, Frederiksberg:"En adoptivmors fortælling"

Foredrag med Trine Brix: Om det at miste en drøm og få en ny


Ifølge WHO oplever 20% af alle par ufrivillig barnløshed. Det er smertefuldt at identificere sig selv blandt disse 20 %, og mange betaler en høj pris for at bevæge sig mod de resterende 80 %. Prisen er både fysisk, psykisk, seksuelt og romantisk.

Mange ufrivilligt barnløse er for længe om at tage aktiv stilling
Det mest alarmerende er dog, at alt for mange danskere venter for længe med at tage aktiv stilling til, om fertilitetsbehandlinger alene er det næste års løsning på barnløsheden, eller om andre alternativer skal undersøges. Dermed stiger alderen, økonomien udfordres og i værste tilfælde bliver adoption et uopnåeligt alternativ, selv om det måske havde været den rette løsning for det enkelte par.

Adoption er helt den enkeltes sag – men det kan være en vidunderlig mulighed
Foredraget afholdes gennem PCO-foreningen, og fortæller naturligvis ikke min datters historie, men derimod min egen om en følelsesfuld indre og ydre rejse. Foredraget tilbydes, fordi jeg under mit eget kortvarige fertilitetsforløb manglede en åbenhjertig fortælling om adoption. Jeg havde masser af spørgsmål, som jeg i dag finder MEGET nemme at besvare. Svarene falder den 14.3. 

- Hvordan giver man slip på tanken om at bære, føde og amme sit biologiske barn?
- Hvordan udholder man, at alle kan se på ens adopterede barn, at man selv er ufrugtbar?
- Kan man overhovedet elske et barn, man ikke selv har født og hvis genetiske ophav, man ikke kender?
- Hvordan slipper man tanken om, at man smilende skal genkende ”farfars næse”, ”oldemors temperament” og ”fars brune øjne”?
- Og hvordan føles det HELT ærligt at vente på og til sidst få overdraget sit barn på den anden side af kloden?

Drømmen, frygten og ønskebarnet
Med foredraget ”En adoptivmorsfortælling” får du et levende billede af de følelser, som processen fra ufrivilligt barnløs til adoptivmor vækker. Foredraget bygger på humor, ærlighed og en knaldrød kærlighed til mit helt eget adopterede barn. Der bliver rig mulighed til at stille spørgsmål, for foredragets sigte er at øge den følelsesmæssige klarhed – skal, skal ikke – og at finde mulighed for at spejle sig i en tidligere barnløs kvindes drøm om at blive forælder til ønskebarnet.

Tilmelding:
Foredraget starter kl. 19: Absolut alle ufrivilligt barnløse er velkomne til en forhåbentlig mindeværdig aften i København. Også medlemmer af Landsforeningen for Ufrivilligt barnløse er inviteret til foredraget, og tilmelding sker til Naja Yndal-Olsen, Bestyrelsesmedlem i PCO-foreningen, på: mail@pcoinfo.dk

BEMÆRK: De mere konkrete og praktiske informationer om procedureregler, muligheder for lande og disse landes krav, godkendelsesstatistikker o.s.v. vil jeg ikke komme ind på i foredraget, men i stedet henvise til selvstudie på de brugervenlige portaler: www.adoption.dk, www.a-c.dk, www.danadopt.dk eller www.adoptionsnævnet.dk. Dette ud fra tanken, at det er en adoptant med erfaringer om ufrivillig barnløshed, godkendelsesnervøsitet og adoptionserfaringer, som man ikke støver op hver dag, og som kan være rar at høre fortællinger fra og stille mere emotionelle spørgsmål til.
Ingen kommentarer:

Send en kommentar